New Pinoy Pick Up Lines Images

New Pinoy Pick Up Lines Images

New Pinoy Pick Up Lines - 1

Deadline ka ba?
Hindi, bakit?
Lagi kasi akong naghahabol sa'yo!

New Pinoy Pick Up Lines - 2

Para kang Mighty bond!
Bakit?
Kasi nang madikit ako sa'yo,
Di na ako makaalis.

New Pinoy Pick Up Lines - 3
Teka, asan yung pakpak mo?
Pakpak, bakit?
Akala ko kasi anghel
ka na nahulog mula sa langit


New Pinoy Pick Up Lines Images
Also Visit: Tagalog Pick Up Lines Images
No comments:

Post a Comment